איך אומרים אתמול בערבית?

מהי המילה הערבית לאתמול?

The Arabic word for yesterday is "al-buḥūr" (البحور). It is a masculine noun that is derived from the root word "buḥūr" (بحور), which means "morning".

כיצד להשתמש במילה של אתמול במשפט

ניתן להשתמש במילה לאתמול במשפט בדרכים הבאות:

  • הלכתי אתמול לחנות. – انا ذهبت الى المحل أمس.
  • אתמול היה יום יפה. – كان البحور يوم جميل.
  • ראיתי אותך אתמול. – رأيتك أمس.

דרכים אחרות לומר אתמול בערבית

בנוסף ל"אל-בוחור", יש עוד כמה דרכים לומר אתמול בערבית. אלו כוללים:

1. "al-yawm al-sābiʿ" (اليوم السابع)

ביטוי זה מתורגם מילולית ל"היום השביעי". הוא משמש להתייחסות ליום שלפני היום.

2. "al-yawm al-ghādī" (اليوم الغادي)

ביטוי זה מתורגם מילולית ל"שלשום". הוא משמש להתייחסות ליום שלפני יום לפני היום.

3. "al-yawm al-muḥarram" (اليوم المحرم)

ביטוי זה מתורגם מילולית ל"יום האסור". הוא משמש להתייחסות ליום שלפני יום לפני יום לפני היום.

סיכום

מִלָה תִרגוּם נוֹהָג
al-buḥūr (البحور) אתמול היום לפני היום
al-yawm al-sābiʿ (اليوم السابع) היום השביעי היום לפני היום
al-yawm al-ghādī (اليوم الغادي) שלשום יום לפני יום לפני היום
al-yawm al-muḥarram (اليوم المحرم) היום האסור יום לפני יום לפני יום לפני היום

בערבית, יש כמה דרכים לומר אתמול. The most common way is "al-buḥūr" (البحور), which literally translates to "yesterday". Other ways to say yesterday include "al-yawm al-sābiʿ" (اليوم السابع), "al-yawm al-ghādī" (اليوم الغادي), and "al-yawm al-muḥarram" (اليوم المحرم). ניתן להשתמש בכל אחד מהביטויים הללו במשפט כדי להתייחס ליום שלפני היום, ליום שלפני יום לפני היום וליום שלפני יום לפני היום, בהתאמה.