איך אומרים בעלי חיים בערבית?

מהי המילה בערבית לבעלי חיים?

The Arabic word for animals is حيوانات (ḥaywānāt). זוהי המילה הנפוצה ביותר המשמשת להתייחסות לבעלי חיים בערבית. הוא משמש להתייחסות לכל מיני בעלי חיים, מיונקים ועד ציפורים, זוחלים ודגים.

מהן עוד כמה מילים לבעלי חיים בערבית?

In addition to حيوانات (ḥaywānāt), there are several other words used to refer to animals in Arabic. אלו כוללים:

 • حيوان (ḥaywān): This is a more general term for animals, and can be used to refer to any kind of animal.
 • طيور (ṭayūr): This is the word for birds.
 • حيوانات البحر (ḥaywānāt al-baḥr): This is the word for sea animals.
 • حيوانات الأرض (ḥaywānāt al-arḍ): This is the word for land animals.
 • حيوانات الأنعام (ḥaywānāt al-anʿām): This is the word for farm animals.

אילו בעלי חיים נפוצים בערבית?

כמה מהחיות הנפוצות ביותר בערבית כוללים:

 • الأسد (al-asad): Lion
 • الثعلب (al-ṯaʿlab): Fox
 • الذئب (al-ḏīb): Wolf
 • الأرنب (al-arnab): Rabbit
 • الأسماك (al-asmāk): Fish
 • الطائر (al-ṭāʾir): Bird
 • الحمار (al-ḥimār): Donkey
 • الخروف (al-ḵurūf): Sheep
 • البقر (al-baqar): Cow
 • الحصان (al-ḥiṣān): Horse

איך אומרים בעלי חיים ספציפיים בערבית?

כדי לומר בעלי חיים ספציפיים בערבית, אתה יכול להשתמש במילים הבאות:

יונקים

 • אוור (אל-אוור): פיל
 • الغزال (al-ġazāl): Gazelle
 • الحآئف (al-ḥāʾif): Hippopotamus
 • الحمار الأسود (al-ḥimār al-aswad): Black bear
 • الحمار الأبيض (al-ḥimār al-abyaḍ): Polar bear
 • الحصان الأسود (al-ḥiṣān al-aswad): Black horse
 • الحصان الأبيض (al-ḥiṣān al-abyaḍ): White horse

ציפורים

 • النسر (al-nasr): Eagle
 • الطائر الأزرق (al-ṭāʾir al-azraq): Bluebird
 • الطائر الأحمر (al-ṭāʾir al-aḥmar): Redbird
 • الطائر الأصفر (al-ṭāʾir al-aṣfar): Yellowbird

זוחלים

 • الضفدع (al-ḍafdāʿ): Frog
 • النمل (al-naml): Ant
 • الثعبان (al-ṯaʿbān): Snake
 • السلحفاة (al-salḥifāt): Turtle

דג

 • السمك (al-samak): Fish
 • السلمون (al-salmūn): Salmon
 • السرطان (al-surtān): Stingray
 • الحست (al-ḥast): Shark

למידע נוסף על בעלי חיים בערבית, אתה יכול לבקר בוויקיפדיה .