איך אומרים בערבית לדחות את הפגישה?

מהי המילה בערבית לדחות?

The Arabic word for postpone is “taswiyat” (تأجيل). מילה זו משמשת כדי לציין שמשהו מתעכב או נדחה. ניתן להשתמש בו במגוון הקשרים, כגון כאשר אתה צריך לדחות פגישה או אירוע.

איך אומרים דחה את הפגישה בערבית

If you need to say “postpone the meeting” in Arabic, you would say “taswiyat al-majlis” (تأجيل المجلس). ביטוי זה משמש לציון שהפגישה מתעכבת או נדחתה.

דוגמאות לדחיית פגישה בערבית

הנה כמה דוגמאות לאופן שבו אתה יכול להשתמש בביטוי "תסוויאת אל-מג'ליס" במשפט:

  • “Ana taswiyat al-majlis li-l-ghad” (أنا تأجيل المجلس للغد). זה אומר "אני דוחה את הפגישה למחר".
  • “Taswiyat al-majlis li-l-asr” (تأجيل المجلس للعصر). זה אומר "אני דוחה את הפגישה לשעות אחר הצהריים".
  • “Taswiyat al-majlis li-l-sabt” (تأجيل المجلس للسبت). זה אומר "אני דוחה את הפגישה לשבת".

דרכים אחרות לומר דחייה בערבית

בנוסף לביטוי "תסוויאת אל-מג'ליס", יש דרכים אחרות לומר "לדחות" בערבית. הנה כמה דוגמאות:

  • “Tahdil” (تحديل). משמעות הדבר היא "לדחות" או "לדחות".
  • “Tahdil al-majlis” (تحديل المجلس). המשמעות היא "לדחות את הפגישה".
  • “Tahdil al-waqt” (تحديل الوقت). זה אומר "לדחות את הזמן".

טבלת דחיית פגישה בערבית

אנגלית עֲרָבִית
לִדחוֹת Taswiyat (تأجيل)
דחה את הפגישה Taswiyat al-majlis (تأجيل المجلس)
דחה למחר Taswiyat al-majlis li-l-ghad (تأجيل المجلس للغد)
לדחות לשעות אחר הצהריים Taswiyat al-majlis li-l-asr (تأجيل المجلس للعصر)
לדחות לשבת Taswiyat al-majlis li-l-sabt (تأجيل المجلس للسبت)
לְעַכֵּב Tahdil (تحديل)
לדחות את הפגישה Tahdil al-majlis (تحديل المجلس)
דחה את הזמן Tahdil al-waqt (تحديل الوقت)

כפי שאתה יכול לראות, ישנן מספר דרכים לומר "דחה" או "עיכוב" בערבית. ידיעת הביטויים הללו יכולה להיות שימושית אם אי פעם תצטרך לדחות פגישה או אירוע במדינה דוברת ערבית.