איך אומרים ברז בערבית? | רוקאיץ

מהי המילה בערבית לברז?

The Arabic word for faucet is مصباح (maṣbāḥ). מילה זו משמשת להתייחסות למכשיר השולט בזרימת המים מצינור או מקור מים אחר. It is commonly used in bathrooms and kitchens to control the flow of water from a sink or bathtub.The word مصباح (maṣbāḥ) is derived from the Arabic verb صَبَحَ (ṣabāḥa), which means “to open” or “to turn on”. פועל זה משמש גם להתייחסות לפעולת הדלקת מתג אור.

כיצד לבטא את המילה בערבית עבור ברז

המילה הערבית לברז מבוטאת כמאṣ-ba-ḥ. ההברה הראשונה, מאṣ, מבוטא בצליל "a" קצר, ואחריו צליל "ṣ". ההברה השנייה, ba, מבוטא בצליל "a" קצר, ואחריו צליל "ḥ". The third syllable, ḥ, is pronounced with a short “a” sound.The word مصباح (maṣbāḥ) is a masculine noun, so it takes the definite article ال (al) when used in a sentence. For example, the sentence “I need to turn on the faucet” would be “أنا بحاجة لتشغيل المصباح” (anā bi-ḥāja li-tashghīl al-maṣbāḥ).

שימושים נפוצים במילה הערבית עבור ברז

המילה הערבית לברז משמשת בדרך כלל בשיחות יומיומיות. לדוגמה, הוא משמש להתייחסות למכשיר השולט בזרימת המים מכיור או אמבטיה. It is also used to refer to the act of turning on a light switch.In addition, the word مصباح (maṣbāḥ) is also used to refer to a type of tap used to dispense beer or other beverages. סוג זה של ברז נמצא בדרך כלל בברים ופאבים.

סיכום

The Arabic word for faucet is مصباح (maṣbāḥ). מילה זו משמשת להתייחסות למכשיר השולט בזרימת המים מצינור או מקור מים אחר. הוא משמש גם להתייחסות לפעולת הדלקת מתג אור. המילה מבוטא כמאṣ-ba-ḥ ולוקחת את המאמר המובהק אל (אל) כאשר משתמשים בה במשפט. המילה משמשת בדרך כלל בשיחות יומיומיות ומשמשת גם להתייחסות לסוג ברז המשמש לחלוקת בירה או משקאות אחרים.